17/01/19

Urtarrilaren 16an Nafarroako Aldizkari Ofizialean 2016/2017 ikasturterako Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzen DEIALDIA argitaratu zen. 

Nafar Gobernuko laguntza honek, irailean argitaratutako Hezkuntza Ministerioarena osatzen du.

Deialdi honen bidez, hezkuntza premia berezia duten ikasleentzako laguntzak emango dira baldin eta ezgaitasun nabarmena badute psikikoa, fisikoa, zentzumenezkoa edo mugitzekoa edo portaeraren zein mintzaira edo irakurketaren arazo larria (arreta-falta eta hiperaktibitatearen nahastea eta curriculum-egokitzapen garrantzitsua duten ikasleak barne), zehazki, logopedako arreta behar duen mintzamenaren berariazko nahastea edo hizkuntza arloko curriculumean bi kurtsoko edo gehiagoko atzerapena ekarri duen irakurmenaren berariazko nahastea.

Eskaera-orria (Eskabidea16_17.pdf) otsailaren 8a baino lehen eskolako idazkaritzan aurkeztu behar da.

Informazio gehiago nahi izanez gero sakatu hemen

 

El 16 de enero se publicó en el Boletin Oficial de Navarra la CONVOCATORIA de Becas y Ayudas de Educación Especial 2016/2017.

Esta subvención del Gobierno de Nafarroa complementa la publicada en septiembre por el Ministerio de Educación.

Mediante esta convocatoria se otorgarán ayudas para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas bien a una discapacidad psíquica, física, sensorial o motora significativa, o a transtornos graves de conducta, incluyendo al alumnado afectado por TDAH con adaptación curricular significativa, trastorno específico o retraso grave de lenguaje que precise atención de logopedia y trastorno específico de lectura que suponga un retraso curricular de dos o más cursos.

La solicitud (Solicitud16_17.pdf) debéis presentarla antes del 8 de febrero en secretaría del centro.

Para más información hacer clic aquí

17/01/18

AURREMATRIKULA EGITEKO AGIRIAK ORRI HONETAN BERTAN DESKARGATU EDO ESKOLAKO ATEZAINTZAN JASO ditzakezue astelehenetik ostiralera goizeko 8:30tik arratsaldeko 20:00ak bitartean. 

LOS IMPRESOS PARA LA PREMATRICULA PODÉIS DESCARGARLOS EN ESTE MISMO ARTÍCULO O RECOGERLOS EN PORTERÍA de lunes a viernes de 8:30h de la mañana a 20:00h de la tarde.

 

Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, behar bezala betea, lehen tokian eskatutako ikastetxean. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.

 

ATE IREKIEN JARDUNALDIA: urtarrilak 30, astelehena, 16:45ean eskolako liburutegian (haurtzaindegi zerbitzua egonen da).


EPEAK

Eskabideak eta agiriak aurkezteko epea: otsailaren 13tik 17ra, 14:00ak arte.

Onartuen behin-behineko zerrenda ikastetxean jendaurrean jarri: otsailak 27.

Onartuen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea: otsailaren 28tik martxoaren 7ra, 14:00ak arte.

Onartuen behin betiko zerrenda jendaurrean jartzea: martxoak 10.

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Aurrematrikula orri ofiziala: Eus_ANEXOIII_A.pdf

Ikaslearen fitxa: Aurrematrikulazio orria 17-18.doc

Laguntza Unitateko fitxa: LAGUNTZA UNITATEKO ORRIA elebiz.doc

Familia Liburuaren kopia (ikaslea agertzen den orria soilik)

Ikaslearen Gizarte Segurantzako txartelaren kopia

Ikaslearen erroldaren egiaztagiria

Kontu korronte zenbakiaren kopia

Familia Ugariaren txartelaren kopia

Elbarritasunik edo eritasunik balego, azterketa medikuen txostenaren kopia

INFORMAZIO GEHIAGO

 

Cada solicitante deberá presentar debidamente cumplimentada una única instancia, que será presentada en el centro solicitado en primer lugar. Si se presentara más de una instancia, todas ellas decaerán y en consecuencia no se tramitará ninguna.
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: lunes, 30 de enero, a las 16:45h en la biblioteca del centro (durante la charla habrá servicio de guardería).


PLAZOS

Entrega de solicitudes y documentación: del 13 al 17 de febrero hasta las 14:00h.

Publicación en el centro del listado provisional de admitidas y admitidos: 27 de febrero

Reclamación a la lista provisional: del 28 de febrero al 7 de marzo hasta las 14:00h.

Publicación lista definitiva de admitidas y admitidos: 10 de marzo.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Impreso oficial de prematricula: ANEXOIII_A_Inf_Prim_17_18.pdf

Ficha de alumno o alumna: Aurrematrikulazio orria 17-18 elebiz.doc

Ficha para la Unidad de Apoyo Educativo del centro: LAGUNTZA UNITATEKO ORRIA elebi.doc

Fotocopia Libro de Familia donde figuren los datos del alumno o alumna

Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del alumno o alumna

Certificado de empadronamiento de la alumna o alumno

Fotocopia número cuenta corriente

Fotocopia del Carné de Familia Numerosa

Fotocopia de informes médicos en caso de minusvalía, enfermedad...

MÁS INFORMACIÓN

17/01/15

17/01/12

Jarraian, joan den abenduaren 22an, Olentzero eta Mari Domingiri egindako harrera eta gelaz gela eta zikloka egindako bisitak ikus ditzakezue.

En los siguientes vídeos, podéis ver el recibimiento hecho el pasado 22 de diciembre a Olentzero y Mari Domingi y las visitas realizadas aula por aula y por ciclos.

Olentzero eta Mari Domingiri egindako harrera

HH1


HH2


HH3


LH1


LH2


2.zikloa


3. zikloa


17/01/11

HH1

HH2

HH3

LH1A

LH1B

LH2A

LH2B

LH3A

LH3B

LH4A

LH4B

LH5A

LH5B

LH6A

LH6B

LH6C

:: Hurrengoa >>