Hondarribiko kanpaldia

 3. eta 4. mailako ikasleek ikasturtea hasi bezain pronto kanpaldira joatea erabaki zuten. Oporretan oso ongi egon zirelako, baina lagunekin opor txiki batzuk disfrutatu nahi zituztelako.Gauzak horrela lehenengo proiektua kanpaldia antolatzea izan zen.3. mailakoek kanpaldira antolatzearen ardura hartu zuten eta 4. mailakoak kanpaldira joango ginen lekuaren informazioa biltzen arituko ziren.Azkenik, gurasoei egindako lan guztia aurkeztea erabaki genuen.Proeiktu honetan hizkuntza gaitasuna (azalpenak eta testuak prestatzen), matematika gaitasuna (matematika kontzeptuak ulertzen eta erabiltzen ikasten), gaitasun digitala (informazioa biltzeko eta aurkezpena prestatzeko) eta kultur gaitasuna eta adierazpen gaitasuna (aurkezpeneko kanta diseinatzen) garatu genituen.


L@s de 3ª se hicieron cargo de la organización de la acampada y l@s de 4ª se dedicarían a recoger información del lugar al que íbamos a ir.
Finalmente, decidimos presentar a las familias todo el trabajo realizado.
En este proyecto desarrollamos la competencia lingüística (preparación de explicaciones y textos), la competencia matemática (comprensión y manejo de conceptos matemáticos), la competencia digital (recogida de información y preparación de la presentación) y la competencia cultural y expresiva (diseño de la canción de presentación).

ZUBIAK

Gure gelan Arga ibaiari buruz egin dugun lan guztiaren zati bat zubiak izan dira.Zubien informazioa bilatzeaz gain zubien maketak egin ditugu. 


Iparralde institutuko 1.mailakoek ere zubiak egiten dituzte eta bertara joatea proposatu ziguten,  egiten duten txapelketa ikustera.DBHko ikasleek teknologiako ikasgaian ingenieritza lanetan aritzen dira eta haien zubiek baldintza batzuk bete behar dituzte, txapelketan pisu gehiena jasaten duen zubiak irabazten du.
Oso interesgarria izan zen.


Parte de todo el trabajo que hemos hecho en nuestra clase sobre el río Arga, han sido puentes. Además de buscar la información de los puentes hemos realizado maquetas de los mismos.


Los de 1º del instituto Iparralde también hacen puentes y nos propusieron ir a ver el campeonato que hacen.Los alumnos de 1ª de la ESO se dedican a la ingeniería en la asignatura de tecnología y sus puentes deben cumplir una serie de requisitos, en el concurso gana el puente que soporta el peso.
Fue muy interesante.